Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter
 

2018

Indskydning af jagtriffel.

Hadsund Skydecenter. 21/04-18 kl. 13 15 - 16 00.

Vi har igen i år lejer skydebanen sammen med Als Jagtforening

 

Flugskydning.

Der skydes i år hos:

Preben Jørgensen

D. 14/04 - 22/04 - 29/04 - 06/05 - 13/05   kl 10 00

Sted:

Lundgaard Hedevej 13

9500 Hobro

Der vil være instruktør tilstede ved alle skydninger.

Der kan købes patroner, øl, vand og pølser.


Flugtskydning ved:

Bo Jørgensen

D: 30/05 - 06/06 - 13/06- 20-06 - 27/06 kl 18 15

Sted:

Hvarre Hedevej 13

9510 Arden

Der vil være instruktør tilstede ved alle skydninger.

Der kan købes patroner, øl, vand og pølser.


Flugtskydning :

D. 01/08 - 08/08  kl 18 15

Sted:

Smdehøjvej 1

9500 Hobro

Der vil være instruktør tilstede ved alle skydninger.

Der kan købes patroner, øl, vand og pølser.


Flugtskydning:

Afsluttende præmieskydning.

D . 25/08 kl 10 00

Sted:

Smedehøjvej 1

9500 Hobro

Der vil være instruktør tilstede ved alle skydninger.

Pokalskydningen er lukket skydning for medlemmer af Arden Jagtforening, andre er dog velkomne til at deltage.

Der kan købes patroner, øl, vand og pølser.

Skydekort til denne dag er 50 kr.

Foreningen vil som sædvanligt være vært ved et lille hyggeligt traktement, dog med en beskeden egen betaling på 50 kr.


Fællesjagt.

D. 10/11 Kl 09 00.

Vi mødes ved Jan Damborg Trekløvervej 3 9500 Hobro.

Foreningen er vært ved rundstykker til morgenmad.

Tilmelding til Karsten Graversen på tlf. 22962864. Maks 20 personer.

Pris 200 kr.

Husk at medbringe kaffe .

Vel Mødt.

Bestyrelsen


Generalforsamling:

D: 09/01- 2019 kl 19 00

Sted:

Mark Jørgensen

Hobrovej 56

Vebbestrup

9500 Hobro.

Tilmelding senest D. 03/01  2019.